• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Манай банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бэлтгэн нийлүүлэгч буюу худалдагчаас  шаардлагатай эд хөрөнгийг худалдан авахад нь зориулан хуулийн этгээдэд олгож буй зээл юм.

·         Тухайн бизнесийг 1 /Нэг/ жилээс доошгүй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн
          туршлагатай, байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл болон үйл ажиллагаа эрхлэх
          тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
·         Банктай гэрээ байгуулсан байгууллага, иргэний бүтээгдэхүүн үйлчилгээг
          сонгосон байх,
·         Шинэ эсвэл Монгол улсад ашиглагдаж байгаагүй хөрөнгө байх,
·         Монгол Улсын байгаль орчны тухай хууль, дүрэм, журам ба стандарт
          шаардлага хангасан байх,
·         Урьдчилгааг төлөх чадвартай байх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Батлан даалт болон
          нэмэлт хөрөнгө барьцаалах боломжтой байх.
·         Бизнесийн орлогоор санхүүгийн тvрээсийн зээл, хүүгийн төлбөрийг төлөх чадвартай байх.
·         Банкны салбар байрлах газар зүйн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд банкаар
          борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлдэг, гадаад, дотоод төлбөр тооцоогоо дамжуулан хийдэг
          байх эсвэл хийхийг зөвшөөрсөн байх,
·         Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.

Автомашины лизингийн зээлийн нөхцөл: /тоног төхөөрөмж, хүнд машин механизм, тээврийн хэрэгсэл/

 

Зээл олгох төрөл

Зээлийн хэмжээ

Урьдчилгаа төлбөр

Зээлийн хүү /сарын/

Үндсэн зээлээс чөлөөлөгдөх хугацаа

Зээлийн хугацаа

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл

Төгрөг

Ам.доллар

1.Тоног төхөөрөмж

Хүнд машин механизм /шинэ/

Үйлдвэрлэл болон уул уурхай

Худалдан авах тоног төхөөрөмжийн үнийн дүнгийн 70% хүртэл

60%

1.8%

1.5%

3 сар

6-24 сар

0.5%

45%

2.2%

1.8%

30%

2.5%

2.1%

2. Тээврийн хэрэгсэл

Шинэ автомашин

/0 гүйлттэй/

100.0 сая төгрөг хүртэл

Үнийн дүнгийн 20%-аас багагүй /Үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөргүй/

1.7%-1.9%

-

-

36 сар хүртэл

0.5%-1.0%

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан тохиолдолд  шимтгэл 1 хувь байна.

 

Хуучин автомашин

50.0 сая төгрөг хүртэл

Үнийн дүнгийн 30%-аас багагүй /Үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө барьцаалах тохиолдолд урьдчилгаа төлбөргүй/

1.8%-2.0%

-

-

36 сар хүртэл

0.5%-1.0%

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан тохиолдолд  шимтгэл 1 хувь байна.

 

Жич: Хуучин автомашин гэж Монгол улсад орж ирээд 3 жил хүртэл явсан, насжилт 10 жил хүртэлх /үйлдвэрлэсэн оноос хойш/  жолоочоос гадна 8-аас илүүгүй хүний суудалтай, 3.5 хүртэлх тоннын даацтай автомашиныг.

 1.      Хуулийн этгээдийн зээл хүссэн өргөдөл /албан бланк, тамгатай/,
 2.      Удирдах ажилтнуудын иргэний үнэмлэхний хуулбар, анкет, 1% цээж зураг,
 3.      Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хувь,
 4.      Зээл авах, хөрөнгө барьцаалах тухай хуулийн этгээдийн ТУЗ болон ХНХ-ийн
          протокол, шийдвэр,
 5.      Үйлдвэрлэл, vйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл,
 6.      Хуулийн этгээдийн болон бизнесийн үйл ажиллагааны товч танилцуулга,
 7.      Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, бусад орлого нотлох баримт,
 8.      Лизингийн зүйлийн эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчилгээ, техникийн паспорт,
          холбогдох бичиг баримтын эх хувь,
 9.       Лизингийн зүйлийг худалдах, худалдан авах гэрээний эх хувь, шаардлагатай бол
           лизингийн зүйлийг хүлээлцсэн акт,
10.      Лизингийн зүйлийн үнийн санал, хүчин чадлын тодорхойлолт, техникийн
          үзүүлэлтүүдийн мэдээлэл,
11.      Лизингийн зүйлийн нэхэмжлэх, баталгааны хуудас,
12.      Лизингийн зүйлийн урьдчилгаа төлсөн баримт,
13.      Лизингийн зүйлийн видео ба фото зураг,
14.     Импортоор орж ирж буй тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл бол гаалийн мэдүүлгийн хуулбар,
          татвар төлсөн баримт, шаардлагатай тохиолдолд ашиглах зөвшөөрөл,
15.     Нэмэлт барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, ЭХЭБГ-ийн лавлагаа,
16.     Барьцаа хөрөнгийн өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн нотариатаар гэрчлүүлсэн
         зөвшөөрөл, итгэмжлэл
17.     Батлан даагчтай тохиолдолд холбогдох баримт бичиг,
18.     Бусад банкнаас зээл авч байсан бол гэрээ болон дансны хуулга.


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Гадаад гуйвуулга

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

Хадгаламжийн сертификат

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188