• aA
  • Лавлах: 1800-1188

ҮХОБ нь Жижиг Дунд Үйлдвэрийг Хөгжүүлэх Сан /ЖДҮХС/-ийн төслийн хүрээнд орон нутаг болон нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих зорилготой зээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

·         Төсөл нь ЖДҮХС-ийн “Төсөл сонгон шалгаруулах дэд комисс”-ийн хурлаар дэмжигдсэн эсвэл
          ЖДҮХС-гийн албан бичигтэй байх,
·         Тухайн бизнесийг 1 /Нэг/ жилээс доошгүй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай,
          байгаль орчны холбогдох зөвшөөрөл болон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх;
·         Төслийн нийт санхүүжилтийн 30 буюу түүнээс дээш хувийг өөрөө санхүүжүүлэх
          чадвартай байх.
·         Төсөл хэрэгжүүлэгч хуулийн этгээд нь 4-н улирлын тайлан баланс гаргаж, татварын албаар
          баталгаажуулсан байх бөгөөд татвар тооцоогоо бүрэн хийж дуусгасан байх,
·         Зээл, хүүг эргүүлэн төлөх чадвартай, банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх,
·         Шугамын зээлийн дээд хэмжээ нь зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн
          80 хувиас хэтрэхгүй байх,
·         Банкны салбар байрлах газар зүйн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд
          банкаар борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлдэг, гадаад, дотоод төлбөр тооцоогоо
          дамжуулан хийдэг байх,
·         Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх.

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа

Зээлийн хүү /жилийн/

 

Зарласан хүү

Бодит хүү

Төсөл сонгон шалгаруулах дэд комиссоос дэмжигдсэн дүн

5 жил хүртэл

7%

7%

Даатгалаас хамааран бодит хүү өөрчлөгдөх боломжтой

1.      Хуулийн этгээдийн зээл хүссэн өргөдөл /албан бланк, тамгатай/,
2.      Удирдах ажилтнуудын иргэний үнэмлэхний хуулбар, анкет, 1% цээж зураг,
3.      Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хувь,
4.      Зээл авах, хөрөнгө барьцаалах тухай хуулийн этгээдийн ТУЗ болон
         ХНХ-ийн протокол, шийдвэр,
5.      Үйлдвэрлэл, vйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл,
6.      Хуулийн этгээдийн болон бизнесийн үйл ажиллагааны товч танилцуулга,
7.      Бизнес төлөвлөгөө, төсөл,
8.      Аудит, татварын албаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, бусад орлого нотлох баримт,
9.      Зээлийн зарцуулалтыг баталгаажуулсан баримт бичиг, холбогдох гэрээ, хэлцэлүүд,
10.    Төслийн нийт санхүүжилтийн 30 буюу түүнээс дээш хувийг өөрөө санхүүжүүлэхтэй
         холбоотой нотлох баримт бичиг,
11.    Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, ЭХЭБГ-ийн лавлагаа,
12.    Барьцаа хөрөнгийн өмчлөгч, хамтран өмчлөгчийн нотариатаар
         гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл, итгэмжлэл
13.    Батлан даагчтай тохиолдолд холбогдох баримт бичиг,
14.    Бусад банкнаас зээл авч байсан бол гэрээ болон дансны хуулга.


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Гадаад гуйвуулга

Интернэт банк

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188