• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Банкны бүх төрлийн үйлчилгээг цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран интернэтийн холболттой дурын төхөөрөмжийн тусламжтай авах боломжтой.

Интернэт банкны үйлчилгээг ашигласнаар:

Дансны мэдээлэл харах, данс нээх
·          Дансны мэдээлэл болон үлдэгдэл шалгах, хуулга хэвлэх
·          Дансны тохиргоог хийх
·          Онлайн харилцах болон хадгаламж данс нээх
·          Данс битүүмжлэх
Бүх төрлийн гүйлгээ хийх
·          ҮХОБанхны данс хооронд гүйлгээ хийх
·          Бусад банкны данс руу гүйлгээ хийх
·          Гадаад шилжүүлэг хийх
·          Багц гүйлгээ буюу цалин тавих гүйлгээ хийх
·          Захиалгат гүйлгээ хийх
·          Зээлийн төлбөр төлөх, хянах
Төлбөр төлөх
·          Гар утасны төлбөр төлөх болон нэгж худалдан авах
·          Бусад төлбөр төлөх
Онлайн захиалга хийх
·          Цахим үйлчилгээнд бүртгүүлэх, бүртгэлээ өөрчлөх
·          Хадгаламжийн хугацаа сунгах
·          Карт захиалах
·          Дансны тодорхойлолтыг онлайнаар авах
Зээлийн үйлчилгээг онлайнаар авах
·          Онлайн хадгаламж барьцаалсан зээл авах
·          Зээлийн хүсэлт илгээх
Бусад нэмэлт үйлчилгээ
·          Банкин дахь дансаа хянах, лавлах
·          Гүйлгээний загвар үүсгэж түүнийгээ олон дахин ашиглах
·          Ханшийн мэдээлэл авах
·          Нэвтрэх нэр болон нууц үгээ солих
·          Банкнаас мэдээлэл авах, банкны ажилтантай холбогдох

Үйлчилгээний төрөл: 

I зэрэглэл:

 • Дансны мэдээллийг шалгах

 • Лавлагаа хийх

 • Валютын албан болон арилжааны ханшийн мэдээ авах

 • Банкинд хүсэлт илгээх 

II зэрэглэл: 

 • I зэрэглэлийн бүх үйлчилгээг авах

 • Банк хоорондын болон ҮХОБанкны данс хоорондын  гүйлгээ хийх

 • Зээлийн тєлбєр тєлєх

 • Гар утсан дээрээ нэг удаагийн нууц үг үүсгэх программыг суулгах зэрэг үйлчилгээнүүдийг авна.

Нөхцөл

Шимтгэл

Гүйлгээний эрх нээх /жилийн хураамж/

Иргэн

3,000 төгрөг /миний мэдээ үйлчилгээ багтсан/

Байгууллага

10,000 төгрөг

Гүйлгээний хэмжээ*

Иргэн

o    Нэг данснаас нэг өдөрт хийгдэх зарлагын гүйлгээний дээд хэмжээ: 20 сая төгрөг болон түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют
 
o    Нэвтрэх нууц үг ашиглан нэг данснаас, нэг өдөрт хийгдэх зарлагын гүйлгээний дээд хэмжээ: 5 сая төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
 
5 сая төгрөгөөс дээш дүнгээр гүйлгээ хийхэд харилцагч заавал “нэг удаагийн гүйлгээний нууц үг” ашиглана.  

Байгууллага

o    Нэг данснаас нэг өдөрт хийгдэх зарлагын гүйлгээний дээд хэмжээ: 20 сая төгрөг болон түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют.
 
Дүн хамаарахгүй бүх гүйлгээнд нэг удаагийн нууц үг ашиглана.

Лавлагааны эрх нээх

Үнэгүй

Нууц үг солиулах

1,000 төгрөг

 *Банкинд хүсэлт гарган нэг удаагийн гүйлгээний лимит болон өдрийн лимитийг нэмэгдүүлэх боломжтой бөгөөд гэрээнд болон нэмэлт хүсэлтийн маягтанд зааж өгнө. 
** Интернэт банкаар 30.0 сая төгрөг түүнтэй тэнцэх валютаас дээш дүнтэй валютын арилжаа хийгдэх тохиолдолд банкны Хөрөнгө Зохицуулалтын Хэлтэстэй хаягаар холбогдож зөвшөөрөл авах бөгөөд тухайн өдрийн ханшийг зөвшөөрөхгүй бол банкин дээр биеэр ирж хэлцлийн ханшаа тохирох боломжтой. 

Харилцагчийн мөнгөн хөрөнгө, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс бид интернэт банкны үйлчилгээнд дараах төрлийн нууцлалын хамгаалалтын хэрэгслийг ашигладаг. Үүнд:

 • Нэвтрэх нууц үг

 • Нэг удаагийн гүйлгээний нууц үг (гар утсаар болон цахим хаягаар хүлээн авах)

 Нэг удаагийн нууц үг гэдэг нь нэг удаа ашиглагдаж, дахин ашиглах боломжгүй нууц үг юм.

Иргэд:

 • Иргэний цахим үнэмлэх

 • Эрх нээлгэх маягт бөглөж, гэрээ байгуулах

 • Yйлчилгээнд хамрагдах дансны дугаар

 • Гүйлгээ хийх эрхтэй хэрэглэгч (II зэрэглэл) болохыг хүсвэл Java дэмждэг интернет холболттой гар утастай байх

 Байгууллага:

 • Үйлчилгээнд хамрагдах тухай албан хүсэлт

 • Байгууллагын нотариатаар баталгаажуулсан гэрчилгээний хуулбар, тамга тэмдэг

 • Байгууллагын гүйлгээ хийх эрх бүхий этгээдийн нэг ба хоёрдугаар гарын їсэг

 • Байгууллагын гүйлгээ хийх эрх бүхий этгээдийн цахим иргэний үнэмлэх

 • Эрх нээлгэх маягт бөглөж, гэрээ байгуулах

 • Yйлчилгээнд хамрагдах дансны дугаар

 • Гүйлгээний нэг удаагийн нууц үг олгох бүхий Java дэмждэг интернет холболттой гар утастай байх


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Гадаад гуйвуулга

Интернэт банк

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188