• aA

Даатгалын зуучлал

Ирээдүйд учирч болзошгүй хохирлоос үүсэх санхүүгийн хүндрэлийг гэтлэх зориулалтаар багахан хэмжээний төлбөр төлж тодорхой зүйлд худалдан авч буй нөөц сан юм.
Дэлгэрэнгүй

Гадаад төлбөр тооцоо

Итгэлцлийн данс

Энэхүү дансны үйлчилгээ нь талуудын эрх ашгийг хамгаалах, итгэлцлийг хангах зорилгоор тэдгээрийн хооронд байгуулсан ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээний хугацааны туршид мөнгөн хөрөнгийг банкинд байршуулж, хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн тохиолдолд төлбөрийг дамж
Дэлгэрэнгүй

Захиалгат шилжүүлэг

Захиалгат шилжүүлгийн үйлчилгээ нь иргэн болон байгууллагын харилцагч авах боломжтой ба хуримтлалт үүсгэх, тодорхой хугацаанд тогтмол дүнгээр шилжүүлэх төлбөрүүд болон бусад төрлийн шилжүүлгийг гэрээнд заасан нөхцөлөөр банк автоматаар шилжүүлэх үйлчилгээ
Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл, лавлагаа

Та дараах төрлийн мэдээлэл, лавлагааг өөрт ойр байрлах салбар, тооцооны төвүүдэд хандах авах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй


БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188