• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Та манай банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1188 тусгай утсанд холбогдоод өөрийн мэдээлэл болон нууц асуултанд хариулан дансны дугаараа авах боломжтой.  Нэг минут энгийн утасны тарифаар тооцогдоно.  

ҮХОБанкны аль ч салбар нэгжид хандан дансны хуулгаа хэвлүүлэн авах боломжтой 

 • Болно. ҮХОБанкны тухайн өдрийн долларын бэлэн бус ханшаар хөрвөгдөн орно.  
 • Хугацаа цуцалж зарлагын гүйлгээ хийж болно. ҮХОБанкны салбар нэгжид өөрийн бичиг баримт хадгаламжийн дэвтэрийг авч очиж зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой ба энэ тохиолдолд хугацаатай хадгаламжийн гэрээнд заасан хүү бодогдохгүй жилийн 3.6%-р тооцож хүүг олгоно. 

Хугацаатай хадгаламжийн хугацаа цуцалж зарлага гаргах бол заавал хадгаламжийн дэвтэр хэрэгтэй. Хугацаагүй хадгаламжаас дэвтэргүй зарлага гаргаж болно.  

 • Та зөвхөн хугацаатай хадгаламж нээлгэсэн салбарт хадгаламжийн дэвтэр болон бичиг баримттайгаа хандан дансаа хаалгах боломжтой. 
 • Манай банкны харилцагчийн мэдээлэлийн төвийн 1800-1188 тусгай дугаарт хандах, online chat болон банкны салбар нэгжид хандан дансны нэрийн талаарх мэдээлэлийг авах боломжтой.  
 • Боломжтой. Манай банкны info@nibank.mn и-мэйл хаягт данс нээх хүсэлтийг илгээн данс нээлгэх боломжтой. 
 • Данс нээхийг хүссэн тухай албан бичиг
 •  Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ
 • Хуулийн этгээдийн дүрэм; (Улсын бүртгэлд бүртгүүлж, улсын бүртгэгчийн тэмдгээр баталгаажсан)
 • Тухайн хуулийн этгээдийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах 1 ба 2 дугаар гарын   үсэг зурах эрх бүхий этгээдүүдийн гарын үсэг болон тамга тэмдгийн загварыг бөглөн нотариатаар батлуулах; (банкны маягтын дагуу-хавсаргав)
 • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах этгээдийн пасспорт; (эх хувь эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар)
 • “Харилцагчийн хүсэлт-байгууллагын багц” маягтыг бөглүүлнэ /хавсаргав/
 •  Харилцагч банкны дансны тодорхойлолт
 • Орлого, эрхэлж буй үйл ажиллагааг нотлох баримт
 • Татвар төлөгчийн дугаар, татвар төлөгчийн сертификат
 • Байгууллагын албан ёсны хаягийг тодорхойлох баримт бичиг
 • Бусад шаардлагатай бичиг баримт

 

Дээрх заасан баримт бичгүүдийг эх хувиар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх бөгөөд шуудангийн зардлыг тухайн байгууллага өөрөө хариуцна. Дээрх заасан баримт бичгүүдийг тухайн улсад суугаа Монгол Улсын Элчин Сайдын Яам, Консулын газар, Төлөөлөгчийн газраар гэрчлүүлсэн байх, эсхүл тухайн улсын нотариатаар гэрчлүүлж, Апостиль гэрчилгээгээр баталгаажуулсан байна. Хүсэлт гаргагч байгууллага нь данс нээгдсэнээс хойш хуанлийн 30 хоногийн дотор дансандаа мөнгөн хөрөнгөө байршуулах ба байршуулаагүй тохиолдолд дансыг автоматаар хаана.  

 • Манай банкны харилцагчийн мэдээлэлийн төвийн 1800-1188 дугаарт хандан төгрөгийн харилцах данс данс нээх боломжтой. 
 • Нэг дансыг үндсэн эзэмшигчээс гадна 2 хүн хамтран эзэмшигчэр бүртгүүлэх боломжтой ба та анх данс нээлгэсэн банкны салбарт хамтран эзэмшигчээр бүртгүүлэр иргэний хамт хандан хамтран эзэмшигч бүртгүүлэх болох хасах боломжтой.  
 • Тухайн дансыг 3 / гурав / хоногийн хугацаатайгаар битүүмжилнэ.  
 • Та анх хадгаламж нээсэн салбарт хандан хадгаламжийн дэвтэрээ хаясан тухай гар өргөдөл бичиж өгч хадгаламжийн дансаа хаах боломжтой.  
 • Та интернет банкинд бүртгүүлсэн бол интернет банкаараа дамжуулан хугацаатай хадгаламжийн дансаа сунгах захиалга өгөх боломжтой. Та интернет банкинд бүртгүүлээгүй тохиолдолд заавал банкны салбар нэгжид бичиг баримттайгаа хандан хадгаламжийн хугацааг сунгах боломжтой. 
 • Боломжтой. Та манай банкны www.nibank.mn сайтаар дамжуулан онлайн хадгаламжийн данс нээх боломжтой. 

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188