• aA
 • Лавлах: 1800-1188

Карт гаргагч банкны лавлах төвийн дугаарт карт хураалгасан талаарх мэдээлэлийг өгч карт гаргагч банкнаасаа ажлын 2- 3 хоногийн дараа очиж авна. 

 • Та манай банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1188 тусгай дугаарт хандаж картаа хураалгасан тухайгаа мэдэгдэнэ. ҮХОБанкны төв салбараас ажлын 5-7 хоногийн дараа картаа авах боломжтой. 

Дараах тохиолдолуудад таны картыг АТМ хураан авна. 

 • Та пин кодоо 3 удаа буруу оруулбал
 • Та картаа уншуулаад ямар нэг үйлдэл хийлгүйгээр 30 секунд болсон үед
 • Таны картын хүчинтэй хугацаа дууссан үед
 • Та картаа хулгайд алдсан, гээсэн тухайгаа банканд мэдэгдэж тэмдэглүүлсэн.
 • Та карт гаргагч банкны лавлах төвийн дугаарт хандан  банк хоорондын ATM-н маргаантай гүйлгээг манай банкинд илгээнэ. 
 • ҮХОБанкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1188 тусгай  утсанд хандан хаалгуулах мөн банкны аль ч салбар нэгжид хандан хаалгах боломжтой . Та картаа дахин авахдаа ҮХОБанкны аль ч салбараас захиалан авч болно.
 • Та ҮХОБанкны өөрт ойрхон салбар нэгжид хандан пин кодоо шинээр авах боломжтой./ Үйлчилгээний хураамж 1 000 төгрөг / нэг мянган төгрөг  / 
 • Та картаа олсон бол ҮХОБанкны аль ч салбар, тооцооны кассд өөрийн биеэр хандан картаа нээлгүүлэх боломжтой.
 • Хэрэв та интернет банк болон цахим түрийвч үйлчилгээний нэвтрэх нууц үгээ мартсан бол Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1188 тусгай дугаарын утсанд холбогдож нууц асуултад зөв хариулсан тохиолдолд шинэ нэвтрэх нууц үгийг таны манай банкинд бүртгэлтэй и-мэйл хаяг болон гар утасны дугаарт илгээнэ. Үйлчилгээний хураамж 1 000 төгрөг / Нэг мянган төгрөг / -г таны холбогдох данснаас суутган авах болно .
 •  Мөн www.nibank.mn сайтаар дамжуулан банкны салбар нэгжид очихгүйгээр нууц үгээ мартсан гэсэн холбоосыг хэрэглэж шинээр авах боломжтой . Шинэ нууц үг таны банкинд бүртгэлтэй и-мэйл хаягт шинэ нэвтрэх нууц үгийг илгээнэ. Үйлчилгээний хураамж 1 000 төгрөг / Нэг мянган төгрөг / -г таны холбогдох данснаас суутган авах болно .  
 • Хувь хүн:  Өөрийн бичиг баримттайгаа манай банкны өөрт ойр байрлах салбарт хандаж интернет банкны эрхийг нээлгэх боломжтой.
 • Байгууллага: Манай банкны өөрт ойр салбарт байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан албан бичгээр гаргасан хүсэлтээ өгч нууц үгний блокоо гаргуулах боломжтой.

         Иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ . Үүнд : 

1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

2. Пос тавиулах хүсэлт гаргасан албан бичиг

3. Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

4. Үйл ажиллагааны зураг

5. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар

6. Түрээслэгч бол түрээсийн гэрээ

7. Гэрээлэгч бол гэрээлэгчийн гэрээ

8. Картаар үйлчлэгч байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ / Банктай байгуулах

9. КҮБайгууллагын тодорхойлолт / банкны маягт

 

Байгуулага дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

                  1. Үйл ажиллагаа эрхлэн тусгай зөвшөөрөл

2. Компанийн дүрэм

3. Компаний гэрчилгээний хуулбар

4. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар

5. Гарын үсгийн баталгааг нотариатаар батлуулсан байх

6. Иргэний үнэмлэхний хуулбар / Гүйцэтгэх удирдлага /

7. Пос тавиулах хүсэлт гаргасан албан бичиг

8. Үйл ажиллагааны зураг

9. Түрээслэгч байгууллагын бол түрээсийн гэрээ

10. Картаар үйлчилэгч байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ / банктай байгуулах

11. КҮБайгууллагын тодорхойлолт / банкны маягт 

 • Иргэн: Интернет банкаар нэвтрэн ороод : Данс – Данс нэмэх тохируулах цэсээр орж өөрийн дансаа нэмэх боломжтой.
 • Байгууллага :  Байгууллагын тамга тэмдэг , эрх бүхий албан ташаалтаны гарын үсгээр баталгаажсан албан бичигтэйгээ данс байршиж буй салбар нэгжид хандана. 
 • Та манай банкны харилцагчийн мэдээлэлийн төвийн 1800-1188 дугаарт хандан картан дээр хэвлэгдсэн 16 оронтой тоог хэлж авах боломжтой.
 • Интернет банкинд бүртгэлтэй бол Онлайн захиалга – Интернет пин код авах цэсээр дамжин интернэт пин код авах хүсэлтээ ажлын өдрүүдэд 09-16 цагийн хооронд  илгээвэл  1 цагийн дараа, 16 цагаас хойш болон амралтын өдөр  илгээсэн хүсэлт  дараагийн ажлын өдөр авах боломжтой.
 • Манай банкны салбар нэгжид карт болон бичиг баримттайгаа өөрийн биеэр хандан авах боломжтой. 

Таны төлбөрийн картын ард гарын үсэг зурах хэсгийн харалдаа 3 оронтой тоо юм. 

 • Манай банкны ХМТөвийн 1800-1188 тусгай дугаар болон ebank@nibank.mn и-мэйл хаягаар хандан маргаантай гүйлгээний хүсэлт гаргасаны дараа ажлын 3 хоногт багтан өөрт ойрхон банкны салбар нэгжид хандан бичгээр хүсэлт гаргана.
 • Банкны өөрт ойрхон салбар нэгжид хандан хүсэлтээ гаргах боломжтой. 

Та хүлээн авсан тасарсан мөнгийг гүйлгээний баримт , төлбөрийн карт бичиг баримтын хамт ҮХОБанкны цахим банкны төвд хүсэлт гарган маргааныг шийдвэрлүүлэх боломжтой. 

1 сая төгрөг хүртэл дүнтэй гүйлгээ шууд орно. 1 сая төгрөг болон түүнээс дээш дүнтэй гүйлгээ хийсэн бол 1-2 цагийн дараа хүлээн авагчийн дансанд орно. 16:00 цагаас хойш 1 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээ хийсэн бол дараагийн ажлын өдөр гүйлгээ хийгдэх болно.

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188