• aA
  • Лавлах: 1800-1188

ҮХОБАНКНЫ СВИФТ ХАЯГ: NAIMMNUB

УЛС

КОРРЕСПОНДЕНТ БАНК

МӨНГӨНИЙ НЭГЖ

СВИФТ БОЛОН ТЕЛЕКС ДУГААР

 НОСТРО ДАНС

ОХУ

VTB , MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION

Ам.доллар

VTBRRUMM 

30111840455550000176

Рубль

VTBRRUMM 

 30111810555550000242 

NATIONAL BANK TRUST, MOSCOW, RUSSIA

Ам.доллар

NBTRRUMM

30111840300000000010

Рубль

NBTRRUMM

30111810800000000003

SBERBANK, MOSCOW, RUSSIA

Ам.доллар

SABRRUMM

30111840000000001266

Рубль

SABRRUMM

30111810700000001266

Евро

SABRRUMM

30111978600000001266

Иен SABRRUMM 30111392600000001266

БНСУ

KOOKMIN BANK, SOUTH KOREA

Вон

CZNBKRSE

830-8-KRW-01-4

KOOKMIN BANK, SOUTH KOREA

Ам.доллар

CZNBKRSE

830-8-USD-01-2

БНХАУ

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, (ERLIANHAOTE SUB BRANCH)       ERLIANHAOTE

Юань

PCBCCNBJNME

15001658408052503518

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, (GLOBAL PAYMENT SERVICES) BEIJING

Юань

PCBCCNBJGPS

11001018700059015705

AGRICULTURAL BANK OF CHINA (BANKING DEPARTMENT) BEIJING

Юань

ABOCCNBJ002

81-600001040014732

AGRICULTURAL BANK OF CHINA (THE NEIMENGGU BRANCH)
HUHEHAOTE

Юань

ABOCCNBJ050

05999901040000152

BANK OF INNER MONGOLIA 
HOHHOT, CHINA
 

Юань

HSSYCNBH

001201236000100001

БНКазахстан Улс JSC KAZKOMMERTSBANK, ALMATY, KAZAKHSTAN Тенгэ KZKOKZKX KZ379260001001044000
Ам.доллар KZ109260001001044001
Евро KZ539260001001044003
БНУУ OTP BANK PLC., BUDAPEST, HUNGARY Евро OTPVHUHB

11782007-21218989

IBAN ACCOUNT NUMBER:

HU17117820072121898900000000

 


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Гадаад гуйвуулга

Хадгаламжийн сертификат

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188