• aA
  • Лавлах: 1800-1188

МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА

Та дараах төрлийн мэдээлэл, лавлагааг өөрт ойр байрлах салбар, тооцооны төвүүдэд хандах авах боломжтой.

  • Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолт

  • Дансны гүйлгээний талаарх мэдээлэл 

  • Дансны гүйлгээний хуулга

Үйлчилгээ
Шимтгэл хураамж

Дансны дэлгэрэнгүй хуулга өгөх

Нэг хуудас-100 төг

Тодорхойлолт:

       Дансны үлдэгдэлийн тодорхойлолт /Иргэн, байгууллага/   

10,000 төг

       Бусад төрлийн тодорхойлолт /Иргэн, байгууллага/               

Иргэн - 3000 төг,  Байгууллага – 5000 төг

Тодорхойлолт илүү авах тохиолдолд

1000 төг

Архиваас баримт шүүж хувилж өгөх /баримт бүрээс/

5000 төг

Хадгаламжийн дэвтэр

Үнэгүй /гээсэн болон үрэгдүүлсэн тохиолдолд 1500 төг/

Хадгаламжийн сертификат*

Үнэгүй /гээсэн болон үрэгдүүлсэн тохиодолд 5000 төг/

Бэлэн мөнгөний чек / ААН, байгууллагад/

           Нэг хуудас

300 төг

           Дэвтрээр

5000 төг

*Тайлбар: - Харилцагч хадгаламжийн сертификатаа хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд хүчингүй болгосон зарыг үндэслэн шинээр олгоно.


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Даатгалын зуучлалын үйлчилгээ

"Бяцхан санхүүч NIB" хүүхдийн хадгаламж

Олон улсын виза картын урамшуулалт аянд нэгдээрэй.

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188