• aA
  • Лавлах: 1800-1188

МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА

Та дараах төрлийн мэдээлэл, лавлагааг өөрт ойр байрлах салбар, тооцооны төвүүдэд хандах авах боломжтой.

  • Дансны үлдэгдлийн тодорхойлолт

  • Дансны гүйлгээний талаарх мэдээлэл 

  • Дансны гүйлгээний хуулга

Үйлчилгээ
Шимтгэл хураамж

Дансны дэлгэрэнгүй хуулга өгөх

Нэг хуудас-100 төг

Тодорхойлолт:

       Дансны үлдэгдэлийн тодорхойлолт /Иргэн, байгууллага/   

10,000 төг

       Бусад төрлийн тодорхойлолт /Иргэн, байгууллага/               

Иргэн - 3000 төг,  Байгууллага – 5000 төг

Тодорхойлолт илүү авах тохиолдолд

1000 төг

Архиваас баримт шүүж хувилж өгөх /баримт бүрээс/

5000 төг

Хадгаламжийн дэвтэр

Үнэгүй /гээсэн болон үрэгдүүлсэн тохиолдолд 1500 төг/

Хадгаламжийн сертификат*

Үнэгүй /гээсэн болон үрэгдүүлсэн тохиодолд 5000 төг/

Бэлэн мөнгөний чек / ААН, байгууллагад/

           Нэг хуудас

300 төг

           Дэвтрээр

5000 төг

*Тайлбар: - Харилцагч хадгаламжийн сертификатаа хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд хүчингүй болгосон зарыг үндэслэн шинээр олгоно.


САНАЛ БОЛГОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн зээл

Гадаад гуйвуулга

Интернэт банк

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188