• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Энгийн хугацаатай хадгаламж

Энэ нь иргэд мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүний орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаа зааж, энэ хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламж юм.
Дэлгэрэнгүй

Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж

Уг хадгаламж нь энгийн хугацаатай хадгаламжтай төстэй боловч хадгаламжийнхаа хүүг сар бүр хэрэглээндээ зарцуулах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй

Бяцхан санхүүч NIB хүүхдийн хадгаламж

Та хүүхдийнхээ нэр дээр данс нээж 0-18 нас хүртэл нь мөнгөн хуримтлал бий болгох зориулалттай урт хугацааны хадгаламжийн үйлчилгээ юм.
Дэлгэрэнгүй

Арвин ундрах хуримтлалын хадгаламж

Иргэдийн мөнгөн хөрөнгийг өсгөж, ирээдүйн хуримтлал үүсгэх зорилготой бөгөөд сар бүр хүүгээс хүү тооцож олгох хугацаатай хадгаламж юм.
Дэлгэрэнгүй

Их наран хугацаатай хадгаламж

Иргэд мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж хүүгийн орлогоо сар бүр үнэт цаасны дансандаа хүлээн авч үнэт цаасны арилжаанд оролцох боломжтой хадгаламж юм.
Дэлгэрэнгүй

Гадаад иргэдэд зориулсан хадгаламж

ҮХОБанк нь гадаадын иргэдэд зориулан хугацаат хадгаламжийн үйлчилгээг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй

Тусгай гэрээт хадгаламж

Энэ үйлчилгээг авснаар иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагууд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хугацаа болон хүүгийн нөхцөлийг тусгайлан тохиролцож гэрээ байгуулсны үндсэн дээр банкинд байршуулах боломжтой юм.
Дэлгэрэнгүй


БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188