• aA
  • Лавлах: 1800-1188

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ТУЗ-ийн даргаар П.Даваа, ТУЗ-ийн гишүүдээр Ж.Эрдэмбилэг, Хидэтоши Тоноока,Такухидэ Мицүй, Ч.Мичидмаа, М.Сүнжидмаа болон Хараат бус гишүүн Б.Энэрэлт нар тус тус ажиллаж байна.

 
ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хороо

 
1. Ж.Эрдэмбилэг
2. Х.Тоноока
3. М.Сүнжидмаа
4. Б.Энэрэлт 
 

ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо

 
1. Ж.Эрдэмбилэг
2. Т.Мицүй
3. Ч.Мичидмаа
4. Б.Энэрэлт 
 

ТУЗ-ийн дэргэдэх Хүний нөөц, цалин урамшууллын хороо

 
1. П.Даваа
2. Ч.Мичидмаа
3. М.Сүнжидмаа
4. Б.Энэрэлт 

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188