• aA
  • Лавлах: 1800-1188

 

                             Удирдлагын баг

  

Б. Тулга

Гүйцэтгэх захирал

 

                                                                                                     

 

Г. Төгөлдөр

Тэргүүн дэд захирал

 

 

                                

                С. Ганболд                                 У. Сарантуяа                                  Ч. Баатар                                     Ж. Мөнхзаяа 

Актив пассивын удирдлагын       Сувгийн удирдлагын                  Санхүү удирдлагын                    Үйл ажиллагааны

          газрын захирал                            газрын захирал                           газрын захирал                          газрын захирал

 

БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2017. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк
Лавлах утас: 1800-1188